baner

Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespól wykształconych i kreatywnych nauczycieli, dbających o miła i ciepłą atmosferę w przedszkolu . Są to osoby mające dobry kontakt z dziećmi, dostrzegające i rozumiejące ich potrzeby a także mogące się pochwalić wiedzą i doświadczeniem w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Nasi wychowawcy posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne , które pozwalają na rozwój umiejętności artystycznych u naszych Przedszkolaków.

Nasi specjaliści:

  • Psycholog , który zapewnia opiekę psychologiczną dzieciom . Prowadzi warsztaty psychologiczne dla nauczycieli i zainteresowanych rodziców. W razie potrzeby podczas spotkań indywidualnych z rodzicami udziela wskazówek i porad.
  • Logopeda który zapewnia dzieciom grupowe, profilaktyczne zajęcia mające na celu wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dziecka. W razie potrzeby pracuje z dzieckiem podczas zajęć indywidualnych ( w ramach dodatkowej opłaty).
  • Nauczyciel rytmiki , który rozwinie w dzieciach poczucie rytmu i rozbawi przy akompaniamencie instrumentu.
  • Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej , który zajmie się korygowaniem widocznych wad postawy, lub poprowadzi ćwiczenia zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty.
  • Nauczyciel angielskiego - zapozna dzieci z podstawami języka obcego, nauczy wierszy i piosenek oraz wielu słówek i wyrażeń, co z pewnością ułatwi dziecku dalszą naukę w szkole.


© Marcin Kossak