baner

Dokumenty

Ramowy plan dnia w przedszkolu
”SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA”

6:30-8:30

 • schodzenie się dzieci,
 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • zabawy swobodne według zainteresowań, prace porządkowe
 • zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne,
 • zabiegi higieniczne.

8:30-9:00

 • Śniadanie

9:30-11:30

 • zajęcia programowe z całą grupą- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości,
 • zajęcia dodatkowe z logopedą, psychologiem, jęz. angielski
 • zabawy zorganizowane i swobodne (dydaktyczne i tematyczne) w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, spacery, wycieczki,
 • zabiegi higieniczne.

11:45-12:30

 • Obiad

13:00-14:30

 • poobiedni relaks - leżakowanie ze słuchaniem ulubionych bajek (grupy młodsze),
 • grupy starsze - krótki relaks, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • zajęcia dodatkowe - gimnastyka korekcyjna , rytmika
 • zabiegi higieniczne.

15:00-15:30

 • Podwieczorek

16:00-18:00

 • aktywność własna dzieci, zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela w sali i na powietrzu, prace porządkowe,
 • prace wyrównawcze z dziećmi
 • zajęcia artystyczne
 • kontakty indywidualne z rodzicami,
 • rozchodzenie się dzieci.


© Marcin Kossak