baner

Zajęcia

W ramach czesnego oferujemy poniższe zajęcia :

  • język angielski 2 razy w tygodniu,
  • profilaktyczne zajęcia z logopedą 1 raz w tygodniu,
  • gimnastykę z elementami korektywy 1 raz w tygodniu,
  • rytmikę 1 raz w tygodniu,
  • zajęcia artystyczne ( 2 razy w tygodniu),
  • zajęcia z psychologiem  1 raz w tygodniu.


© Marcin Kossak