baner

Opłaty

Wpisowe:

Wpisowe (tzw. cegiełkę) w wysokości 400 zł rodzice wpłacają w chwili zapisania dziecka do przedszkola.

Uiszczenie opłaty wpisowej gwarantuje przyjęcie dziecka do przedszkola.

W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu opłata ta nie podlega zwrotowi.

Czesne:

 1. Grupy przedszkolne – 800zł opłata stała ( z wyżywieniem)
 2. Czesne obejmuje wszystkie zajęcia zgodne z obowiązującą podstawą programową.
 3. W ramach czesnego oferujemy również poniższe zajęcia dodatkowe:
  • język angielski (2 razy w tygodniu)
  • profilaktyczne zajęcia z logopedą (1 raz w tygodniu)
  • gimnastykę z elementami korektywy(1 raz w tygodniu)
  • rytmikę(1 raz w tygodniu)
  • zajęcia artystyczne ( 2 razy w tygodniu)
  • zajęcia z psychologiem ( 1 raz w tygodniu)

Dzienna stawka żywieniowa:

Obejmuje 3 posiłki dziennie, a dla dzieci przebywających w przedszkolu dłużej są to 4 posiłki ( 2 podwieczorki).

Dokładna kwota dziennej stawki żywieniowej będzie podana na początku września , po podpisaniu na dany rok szkolny umowy z firmą cateringową.

Rodzic ma prawo do zwrotu dziennej stawki żywieniowej licząc od drugiego dnia nieobecności dziecka w przedszkolu.

UWAGA: w celu odliczania dziennej stawki żywieniowej należy zgłaszać planowane nieobecności dziecka w przedszkolu.© Marcin Kossak