baner

Dodatkowe

Sówka Mądra Główka proponuje szereg zajęć dodatkowych, w zależności od potrzeb i zainteresowań rodziców i dzieci.

Między innymi:

  • Warsztaty ceramiczne
  • Taniec
  • Zajęcia sportowe
  • Gimnastyka korekcyjna( indywidualnie)
  • Zajęcia z logopedą ( indywidualne)
  • Integracja sensoryczna
  • Warsztaty psychologiczne dla rodziców lub indywidualne porady.

Koszt , termin , częstotliwość i czas prowadzenia zajęć zależy od ilości zainteresowanych, wieku i potrzeb dzieci.

Informacje te zostaną podane Państwu po 20 IX po utworzeniu list osób chętnych to korzystania z powyższych zajęć a także po przebadaniu dzieci przez specjalistów i po stwierdzeniu potrzeby dodatkowych zajęć z logopedii, korektywy czy integracji sensorycznej.© Marcin Kossak